Salgsbetingelser og Vilkår

Ved spørsmål om salgsbetingelser og vilkår

Personopplysninger
Ved handel på 24vvs.no, må følgende opplysninger oppgis: Navn, Fødsels og personnummer, leverings-/faktureringsadresse. Gyldig e-postadresse samt telefonnummer. Dette er et minimum av informasjon vi må innhente av deg som kunde.

Informasjonen vil benyttes ved levering av bestilte varer, samt ved annen korrespondanse mellom deg som kunde og 24vvs.no. Opplysningene vil oppbevares hos oss i 10 år i tilfelle mersalg, samt ved eventuelle forespørsler/reklamasjoner. Informasjon vil ikke utleveres til tredjepart. 
Vi tar forbehold om at noen av produktene kan være gått ut av produksjon eller har skiftet varenummer . Vi forbeholder oss i slike tilfeller retten til å kunne levere et produkt som ærstatter  det utgåtte produktet.

Kobberrør og avløpsrør, fiberduker etc  har oppgitt en pris pr. mtr./ m2  Du må derfor legge inn et antall som går opp med
lengden som er oppgitt på røret.

De aller fleste av våre varer blir bestilt fra ekstern leverandør.

LEVERING

Normalt vil ordrer sendes fortløpenede  fra lager i Oslo. DVS i løpet av 1-3 dager etter din bestilling 

I de tilfeller varer ikke er på lager vil bestilling  skje omgående til leverandør De forskjellige leverandører har ulike  rutiner for levering Når varen er kommet inn til hovedlager i Oslo vil den bli videresendt umiddelbart . Dersom det forekommer rest leveranse vil  dellevering bli satt i verk il 1-3 dager Restleveranse vil  bli sendt så snart resterende er innkommet til hovedlager 

 

Garanti
Garanti på alle varer er to år fra levering. Om noe skulle forsinke leveringen og er utenfor vår kontroll, gjelder ikke våre garantiordninger om levering. Med forsinkelse utenfor vår kontroll menes trafikkforhold og lignende. Om forsinkelse skulle inntreffe, vil vi holde deg løpende orientert om hva som er situasjonen for din levering per telefon eller e-post.

Eventuelle andre garantier på varer vil informeres deg ved levering.
Ved bestilling på 24vvs.no vil du motta en ordrebekreftelse på e-post, og denne fungerer som din garanti. Ta derfor vare på denne.


Betaling

24vvs  er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden
24vvs.no benytter seg av en sikker onlinebetalings-løsning som er SSL-kryptert. (Secure Socket Layer) Dette betyr at betalingsinformasjonen som sendes , krypteres ved oversendelsen. Tjenesten er like trygg som ved kortbetaling i butikk/restaurant, og er kvalitetessikret av BBS.Ved valg av nettbankbetaling skal varen betales samme dag .Kjøper er under enhver omstendighet forpliktet til å betale denne samme dag som bestilling er foretatt dersom ikke annet er skriftlig avtalt ved f.eks.: Avbestilling og returautorisasjon inhentet -Angrerettskjema sendt samme dag. Er angrerettskjema sendt senere er du bundet av kjøpet og må selv stå for retur i hht våre øvrige betingelser.

Faktura sendes på e mail ved bestilling . Varene sendes etter at betaling er registrert på vår konto om ikke annet er avtalt. Skulle varen være sendt før betaling har funnet sted vil du allikevel være bundet av betalingsplikten.Varen må under alle omstendigheter være betalt før returautorisasjon kan godkjennes
Mer informasjon om trygg netthandel kan leses her: Handel på nett

Vi tar forbehold om mulige skrivefeil og åpenbare feil på bilder eller priser

Reklamasjon

Vi har inngått avtale om transportforsikring med våre leverandører, dette sikrer deg som kunde, i form av at ødelagt vare erstattes, eventuelt repareres. Vi ber dog våre kunder være oppmerksomme på at ansvaret for varen overføres kunden når denne er fysisk mottatt, og levert av fraktselskap. Påse derfor at vare er i korrekt stand ved levering. Ved feil eller manko på vare i forbindelse med transport skal meldes innen 12 timer etter mottatt vare. Send mail til post@24vvs.no og merk eposten med ordrenr. og "FEIL VED MOTTAK"

Kunder har i henhold til kjøpsloven rett til reklamasjon om de leverte varer har feil eller mangler. Reklamasjon må rettes 24vvs.no så fort som mulig. Reklamasjonsretten begrenser seg til normalt to år etter levering, eller fem år etter levering om varen er ment til å vare lenger, da forutsatt normalt bruk. Ved reklamasjon plikter våre kunder å fylle ut returskjema som du finner her.  

Angrerett
Når du har bestilt et produkt og dermed godkjent våre salgsbetingelser er det å regne som kontrakt på kjøpet. Dersom du avbestiller produktet må du derfor også da bestille en returautorisasjon. Ved avbestilling  påløper normalt returomkostninger Avhengig av hvor langt prossessen er kommet hos oss vil du måtte betale et returgebyr .

Som kunde har du rett til å angre ditt kjøp og returnere vare for å få refundert kjøpssum. Dette forutsetter at du som kunde underretter oss snarest, og innen to uker fra levering. Retur og event returomk.av vare skjer på kundens egen regning. Varer sendt i postoppkrav eller sendt i retur uten forhåndsavtale  vil ikke aksepteres og ikke bli avhentet av oss. Retur av varer skal avtales før avsending (Se over) .Varen skal tilbakeleveres i den stand og mengde som ved levering og i orginal emballasje, ellers bortfaller din rett til å angre kjøpet. Ved bruk av angrerett er du pålagt til å benytte deg av eget ”angrerettsskjema”, utarbeidet av Barne- og familiedepartementet. Dette skjemaet sendes som vedlegg på din ordrebekreftelse ved bestilling. Skal du returnere varer må du gå inn på min konto og bestille en returautorisasjon . Alle varene som returneres skal merkes med dette nummeret. Du vil få en oversikt over kostnader etc. i forb. med retur Om du har klart å slette din ordrebekreftelse, kan du laste ned skjemaet Angrerettsskjema. Vi henviser ellers til lov om angrerett i sin helhet på Lovdata.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at Tilvirkede varer og bestilte varer fra ekstern leverandør ikke tas i retur med mindre det spesielt er avtalt Jmf angrerettloven Par. 15 og i så fall mot et returgebyr  på 35% av kjøpesum http://www.lovdata.no/all/tl-20001221-105-004.html#15.

Varer som ikke er bestilt hos ekstern leverandør  vil være spesielt opplyst om dette på varebeskrivelsen . For rørleggeroppdrag og utrykninger    bortfaller angreretten da dette regnes som tilvirket tjenester og du må uansett betale for oppdraget når dette regnes som startet.


Montering
Vi anbefaler våre kunder å benytte kvalifisert personell til montering av produkter bestilt fra 24vvs.no. Dette sikrer kvaliteten på ditt produkt, samtidig som din rett til eventuell reklamasjon opprettholdes. Dokumentasjon på kvalifisert montering kan på forlangende kreves fra 24vvs.no ved reklamasjon. Ved montering selv eller av ukvalifisert personell, gjelder ikke våre ordninger om garanti, reklamasjon eller din rett til å angre kjøpet. 24vvs.no besørger ikke montering av produkter og heller ikke eventuelle skader som følge av ukorrekt montering.
På sikt vil vi legge inn monteringspriser på de ulike produktene .Transport til og fra monteringsstedet vil alltid komme som tillegg. Administrasjonsgebyr PR jobb er kr 350 eks . Mva

Gebyr
Det kan tilkomme ekspedisjonsgebyr som gjenspeiler kostnader fra våre leverandører 

 

 

 

 

 

Utrykninger

Vi i 24 VVS, samarbeider med en lang rekke små og store entreprenører og byggefirma. Beskriv gjerne ditt prosjekt og last opp tegninger så tar vi kontakt for å gi deg en samlet pris for jobben!

Varer du kjøper her kan monteres av våre rørleggere / samarbeidspartnere. 

 

Har du behov for øyeblikkelig hjelp ? Vi har rørleggervakt 24 timer i døgnet. Utrykningsgebyr på kveldstid/  Helg eller helligdager er kr. 4900 eks mva.

For medgått tid faktureres kr.1995,- eks. mva pr påbegynt time.

Påbegynt tid starter i det vår mann får oppdraget overlevert  til vedkommende er tilbake på sin bopel. Tiden inkluderer forberedelser ( Skift til arbeidstøy) Kjøring til og fra arbeidsted. Kjøring til lager for å hente deler og skifting fra arbeidstøy  etter oppdrag.

Vår minimumsats er 2 timer fakturerbar tid.

Fra 1 august 2017  vil utrykningsbegyret bli redusert til kr 3990 eks. mva.

Når vi har reparert/ stanset vannlekkasjen regnes oppdraget som utført. Får du en nye lekkasje etter at vi har forlatt stedet regnes det som en ny utrykning for hver gang vi må  reise ut som følge av vannlekkasje .

For Jul/ Nyttårshelg og Påskehelg  er det egne utrykningspriser  med et tillegg på 25% av ordinære utrykningspriser. 

 For utrykninger som er bestilt på kveld/ Helg / Helligdager og der jobben blir avtalt å utføres på ordinær arbeidstid, belastes et gebyr på kr.4500- eks. mva.

Arbeid  ved utrykning faktureres med kr. 1995 eks. mva PR påbegynt time. Må elektriker eller tømrer ,Høytrykkspylerfirma rekvireres ,kommer utrykningsgebyr for hver av disse  i tillegg. 

 

Må det bestilles utrykning og åpning av grossistlager faktureres et ekstra gebyr på kr. 2900 eks. Mva.

Dersom arbeidet må utføres dagen etter  faktureres medgått påbegynte timer med kr 795 eks. mva. innenfor ord.tid.

Utrykning bestilt på dagtid belastes et gebyr på kr 2500 eks mva.

Servicebil faktureres ekstra  med kr 290,- pr time.

Høytrykkspyling av avløpsrør faktureres med.:

Dagtid:Startgebyr på kr 2950,- eks mva 

Deretter faktureres medgått tid med kr 1490,- pr påbegynt time eks mva ( Min 2 timer inkl kjøring til og fra )

Servicebil og kilometergodtgjørelse tilkommer  ekstra .

Påkveldstid:

Oppstartsgebyr Høytrykkspyling / videoinspeksjon på 5500,- eks mva

Deretter faktureres 2490,- pr påbegynt time eksl.mva ( Min 2 timer inkl kjøring til og fra).

Dersom avløpene må video inspiseres  vil et gebyr på 4700 tilkomme .

Må egen videobil rekvireres  tilkommer startgebyr på 5500 eks mva. og kr 2490 ,- eks mva pr påbegynt time 

Når oppdraget er registrert inn hos oss regnes oppdraget som startet.

Fra 1.aug. 2017 vil dette gebyret bli redusert til kr 4500 eks mva.

 

Saneringselskap.

I noen tilfeller  kan man ikke se hvor lekkasjen kommer fra . Feks, Det er bare synlig drypp fra tak etc.

Da må gjerne tak og eller vegger rives. Dette gjøres så skånsomt som mulig for å unngå større skade enn nødvendig .Må vi rekvirere sanering selskap blir vi enige med kunden om dette.

På kveldstid tilkommer utryknings gebyr på kr. 4990 eks mva.

Det faktureres hver på begyndt time med kr 1850,- eks mva. Far operatøren får oppdraget på sin bopel til vedkommende har fått returnert og skiftet sitt arbeidstøy. Skriving av rapport medgår i fakturerbar tid .

På dagtid tilkommer oppstartskostn. med kr. 2950 eks mva

 

Medgått tid på dagtid faktureres med kr 1190 eks mva.

 TVISTER
Enhver tvist om forståelsen av denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom minnelig avtale ikke oppnås, avgjøres tvisten ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Bergen verneting som rette verneting.

Vi takker for at du benytter deg av 24vvs.no

Obs. Retur av varer skal ikke sendes vårt lager uten skriftlig avtale om det . Når du har innhentet returautorisasjon samt innsendt angrerettskjema må du ta kontakt med oss på : post@24vvs.no for å få en recipient for varene.

 

INNKJØP.

 

Avtalt faktura sendes på e post: post@24vvs.no

Faktura må merkes tydelig med prosjektets navn for navn og etternavn  eller prosjektnummer oppgitt av 24vvs.

Våre innkjøpsrutiner forutsetter betalingsbetingeler pr. 30 dgr.